Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) KİYÜYÖS, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde, örgün ve açık öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve elde ettikleri sınav sonuçlarını kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

1.2 Bu kılavuz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin ön lisans veya lisans programlarında öğrenim görmek üzere KİYÜYÖS’e başvurmak isteyenler için yapılacak sınav süreci ve uygulanacak hükümleri kapsamaktadır.

1.3 KİYÜYÖS-2021 Sınav 1, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da Sınav 2 ise 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da yapılacaktır.

1.4 Başvuru Takvimi için TIKLAYINIZ  (http://ais.kilis.edu.tr/kiyuyos/)

1.5 KİYÜYÖS-2021 sonucu 2 (iki) yıl geçerli olacak ve yalnızca 2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ön lisans, lisans düzeyi başvurularında kullanılabilecektir.

1.6 KİYÜYÖS 2021’e katılacak adaylar ile haberleşmede (e-posta, posta, faks, telefon görüşmeleri vb.) iletişim dili olarak Türkçe ve İngilizce kullanılacaktır.

1.7 Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuz yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirlenmeyen durumlar için Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.8 KİYÜYÖS kılavuzu Üniversitemiz web sayfasında yer alan http://ais.kilis.edu.tr/kiyuyos/ linki ile yayınlanacak olup, ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.

Son Güncelleme: 2022-09-07 12:35:57

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024