Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KİYÜYÖS-2020) Başvuruları Başladı

1.1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) KİYÜYÖS, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyinde, örgün ve açıköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve elde ettikleri sınav sonuçlarını kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

1.2 Bu kılavuz, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin önlisans veya lisans programlarında öğrenim görmek üzere KİYÜYÖS’e başvurmak isteyenler için yapılacak sınav süreci ve uygulanacak hükümleri kapsamaktadır.

1.3 KİYÜYÖS-2020 Covid-19 sebebiyle 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.00’a ertelenmiştir.

1.4 Başvuru Takvimi için TIKLAYINIZ  (http://ais.kilis.edu.tr/kiyuyos/)

1.5 KİYÜYÖS-2020 sonucu 2 (iki) yıl geçerli olacak ve yalnızca 2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı önlisans, lisans düzeyi başvurularında kullanılabilecektir.

1.6 KİYÜYÖS-2020’a katılacak adaylar ile haberleşmede (e-posta, posta, faks, telefon görüşmeleri vb.) iletişim dili olarak Türkçe ve İngilizce kullanılacaktır.

1.7 Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuz yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirlenmeyen durumlar için Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.8 KİYÜYÖS kılavuzu Üniversitemiz web sayfasında yer alan http://ais.kilis.edu.tr/kiyuyos/ linki ile yayınlanacak olup, ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.

Son Güncelleme: 2020-06-18 14:47:13

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020